ROCK´N´RALLY: Kentsu RTK1, Rilla RTK1

RALLYJENGI: Dahlia RTK4, Elmo RTK1, Ilpo RTK4, Nicky RTK2, Peppi RTK4, Sissi RTK2

YÖKYÖPELIT: Niilo RTK3, Ismo RTK1, Blacky RTK2, Junnu RTK1 ja Toma, Kuro RTK2

ROMURALLI: Tuike RTK3, Kepsi RTK2, Haiku RTK3, Roosa RTK4, Tomppa

RALLYPOPPOO: Cara RTK1, Toto, Wiivi RTK2, Peppi ja Milo, Namu RTK1, Neo RTK1

REIPAS RALLYREMMI: Assi RTK2, Daisy RTK2, Väinö RTK2, Veeti RTK2, Jeti RTK4

HARMONIA: Lenni RTK2, Onni RTK2

RALLITURRIT: Jekku, Minni RTK2

HIGH VOLTAGE: Riemu RTK4, Isla RTK4, Ode RTVA, Mida RTK2

HYMYKORVAT: Tuisku, Dweia RTK3