KOIRAKOULU KOIRAKEIDAS OY

POSITIIVISTA KOULUTUSTA vuodesta 2007

Koirakeitaan tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Koirakeidas Oy (jäljempänä Koirakeidas)

Vantaanpuistontie 29, 01730 Vantaa

Puhelin: 044 3566729

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Katri Lehmonen

info@koirakeidas.com

Vantaanpuistontie 29, 01730 Vantaa

Puhelin: 044 3566729

 

3. Rekisterin nimi

Koirakeidas Asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde tai asiakkaan suostumus.

 

Koirakeitaan asiakasrekisterin tietojen käyttötarkoituksia ovat:

Koirakeitaan asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta

Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen käsittely

Asiakkaan laskuttaminen ja palveluiden maksaminen

 

5. Rekisterin tietosisältö

Koirakeitaan asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimitiedot

Yhteystiedot

Osoitetiedot

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asiakkaan koiran tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tietoja kerätään asiakkaalta itseltään hänen ilmoittautuessaan koirakeitaan järjestämiin koulutuksiin, tapahtumiin tai kilpailuihin. Asiakas voi myös itse liittyä sekä poistua koirakeitaan postituslistalta halutessaan. 

 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Koirakeitaan nimissä toimivien tai muuten palveluiden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa Koirakeitaan markkinoinnin toteuttamiseen osallistuville yhteistyökumppaneille.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Pääsääntöisesti Koirakeidas ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai

sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai

mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Koirakeitaan asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Koirakeitaan erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Koirakeitaan palveluksessa, sekä Koirakeitaan toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Koirakeitaan verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja asiakas tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden varmenteesta.

 

9. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Koirakeidas Oy, Tietosuojavastaava, Vantaanpuistontie 29, 01730 Vantaa. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

 

10. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ottamalla yhteyttä henkilökohtaisesti edellämainittuun tietosuojavastaavaan.